16A 39 INHOUD. 34 Werken Erfpachten Verhuringen Verkoopen Reclame 5 7 16 1 2 3 4 4 Opmerkingen naar aanleiding van de rekening van het Grondbedryf Rekening Balans en Winst- en Verliesrekening Toelichting op de Balans en op de Winst- en Verliesrekening VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Bladz. EXPLOITATIE-O VERZICHT. FlNANCIËEL OVERZICHT.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 658