r 65 Door de Gemeente werd gehuurd Door de Gemeente werden verhuurd: aan J. W. van Soest, het huis Torenstraat 16, door J. van M o o r s e 1 van ongeveer 3.90 M2. grond, gelegen voor perceel Schoolstraat No. 27; door H. E. C. Lau van ongeveer 6.64 M2. grond, gelegen vóór perceel Schoolstraat No. 3/3a; door L. L. Mulder Jr. van ongeveer 4.48 Mz. grond, gelegen vóór perceel Vos-in-Tuinstraat No. 3, hoek Jager straat door F. H. Nusselein van ongeveer 3.97 M2. grond, gelegen vóór perceel Schoolstraat No. 16; door de Weduwe A. J. L i n n e w e v e r, Geb. A. Kok van 16.43 M2. grond, gelegen vóór perceel West- einde No. 32/32a: door P. G. J. K o k van ongeveer 6.47 M2. grond, ge legen vóór perceel Westeinde No. 30/30a; door P. Ph. S ij e s Jr. en A. H. Schaap van onge veer 3.52 M2. grond, gelegen vóór perceel Schoolstraat 7 aan D. W. Waalwyk, de stal met koetshuis en hooi zolder De Riemerstraat 49, kadaster gemeente ’s-Graven- hage, Sectie O, No. 5793, van 1 Mei 1915 tot en met 30 April 1917, tegen een huurprijs van f 500,perjaar; van de Erven van nu wijlen G. C. D a u m, het per ceel Alexanderplein No. 17, van 1 Mei 1915 tot en met 30 April 1918 en drie optiejaren, tegen een huurprijs van f 1300,- per jaar, zulks voor het daarin tijdelijk vestigen van bureaux van het Hoofdcommissariaat van Politie. uitmakende eene gezamenlijke oppervlakte van on geveer 84 centiaren, 17 vierkante decimeters. 5 i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 65