16« 4 VERSLAG GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. UITKOMSTEN VAN DEN DIENST 1915. 1.643,29 B a 1 a it s. 205,35 s ’s-Gravenhage, 10 Mei 1916. De Boekhouder, Henss. Baten Lasten GezienDe Directeur, Jonker. w •n 489,— 274,70 1.848,64 s Gewone. 1.643,29 1.848,64 s 240,79 423,50 300,— 120,65 s -f Leeningenf 95.150,— Teruggave aan geldnemers van door hen gedeponeerde gelden Baten. Hypotheekrentenf Kosten van schatting en onderzoek. Vergoede onkosten Buitengewone, f 112.650, 111.150,- f 1.500 Totaal. f 114.293,29 112.998,64 s f 1.294,64* 1.109,49 528,75 10,05 f 16.000,— -111.150,— f 112.998,64* L a s te n. Kosten van schatting en onderzoek, f Kosten der Commissie van Advies Rente van door geldnemers by de Bank gedeponeerde gelden Rente van opgenomen kasgeld. Personeelkosten Verschillende onkosten f Voordeelig saldo Nadeelig saldo f Opgenomen kasgeldf 58.500, Door geldnemers gedeponeerde gelden 54.150, -f 112.650,— 1 114.293,29

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 662