16B 16B i 7 6 VERSLAG GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. VERSLAG GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. DECEMBER 1915. f 58 500,— 24,- 38.150 yi f 300,— n f 773,50 568,14 5 240,79 f 488,— n 210,— n f 12,50 66,25 1.005,04 205,35 5 De Boekhouder, Henss. Gezien: De Directeur, Jonker. r r> Crediteuren Dépótgevers, voor rente van door hen gedeponeerde gelden Schatters, voor het verrichten van schat tingen en opnemingen Leden der Commissie van Advies, voor presentiegelden Diversen, voor: kosten der Commissie van Advies kosten van schatting en on derzoek kosten van drukwerk enz. 25,- 28,75 f 98.223,1! Af: Saldo verlies 1915 50,— 423,50 f 95.150,— 3.049,18 Hypothecaire geldleeningen Gemeenteontvanger (kassier) Kosten van schatting en onderzoek (beschikbaar ge deelte van het abonnement voor inlichtingen) (enieente ’s-Gravenhage (verstrekt kas geld) Dépots (saldo der door geldnemers inge volge art. 2 van het Reglement by de Bank gedeponeerde gelden) Gemeente ’s-Gravenhage, voor: vergoeding voor de beschikbaarstelling van personeel der Bank vergoeding voor de beschikbaarstelling van een secretaris voor de Commissie van Advies rente van verstrekt kasgeld f 98.223,185 BALANS PEI

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 664