B|jl#ge 17 Plaatsingen. Totaal Januari Februari Maart April Mei Juni. Juli Augustus September October November. December De buitengewone omstandigheden gedurende het jaar 1915 hebben zich, evenals gedurende de vyf maanden van het jaar 1914, op de Arbeidsbeurs duidelijk doen gevoelen. In vergelijking met vorige jaren was het aantal aanvragen, aanbiedingen en plaatsingen als volgt: VERSLAG van den toestand van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs over het jaar 1915. Het aantal aanbiedingen (dat ongeveer een maatstaf biedt voor de werkloosheid) is dus van Januari tot en met Juli 1915 sterk gestegen, om daarna geleidelijk weer af te nemen. Over het geheele jaar berekend, bedroeg het aantal plaat singen in 1915 10320 tegen 10901 in 1914, d.i. een verminde ring met 581 of ruim 5°/o. Bjj de afdeeling voor mannen werden 5634 personen geplaatst tegen 6294 in 1914 (vermindering 660 of 10l/2°/o) en b|j de afdeeling voor vrouwen 4686 tegen 4607 in 1914 (vermeerdering 79 of bijna 2°/o). Plaatsingen. MAANDEN. 1915 1913 1914 1915 1913 1915 10320 1596 1656 1295 Aanbiedingen van werkzoekenden. 830 895 899 853 786 864 880 696 858 1007 997 755 1674 1691 1439 1522 1399 1688 1723 1744 1932 1979 1930 1714 Aanvragen van werkgevers. 1918 1914 870 922 895 969 846 827 850 853 868 882 1079 757 605 1450 1526 1548: 1655 1881 1713 2126 1712 1735: 1651 1521 1535 1358 1581 1727 1959 1509 2061 1827 2382 1588 1781 1540 1843 1801 2175 1708 2208 45631 2230 3327: 2174 2754 2147 2865 2738 2172 1934 17888 19229 19423 20435:27581 25633 10144] 10901 1519 1437 1638 1745 1646 1420 1392 1555 1582! 1648 15651 14481 1725 1808 1638 12661 1487 j 1123| 1359 1914 775! 835 977 988 767 875 932 933 939 I 975! 826!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 665