17 2 I Verdere bijzonderheden betreffende het aantal plaatsingen in de verschillende maanden en vergelijking met vorige jaren zijn opgenomen in bijlagen 1, II en III. Het aantal geplaatste werklieden bedroeg bij de afdeeling voor mannen 4054 of 72°/o van het aantal geplaatste mannen; by de afdeeling voor vrouwen 1244 of 26*/2°/o van het aantal geplaatste vrouwen. De meeste plaatsingen kwamen tot stand in de volgende vakken Dagmeiden (boven 18 jaar). Dagmeisjes (beneden 18 jaar) Naaisters Noodhulpdienstboden Schoonmaaksters Werkmeiden Winkeljuffrouw 168) 309) 214) 178) 31351 110) 67) Afdeeling voor vrouwen. 147 236 158 142’ 3327 109 75 1914 121) 673) 317) 122) 98) 147) 315) 504) 246) 407) 578) 95) 692) Buiten de Gemeente vonden door bemiddeling der Arbeids beurs 167 mannen plaatsing, waarvan 35 op aanvrage eener andere Arbeidsbeurs en 16 op aanvrage van correspondenten voor de intercommunale Arbeidsbemiddeling en 20 vrouwen, allen binnenslands. Afdeeling voor mannen. 141 (in 565 296 209 2) 121 144 152 234 451 174 350 632 70 530 Leerlingen plaatste de afdeeling voor mannen 127, die voor vrouwen 33. fiehangers Grondwerkers Huisschilders Kleermakers Klerken leerlingen Loodgieters Loopjongens Loopknechts Metselaars Opperlieden Sjouwers Smeden Timmerlieden VERSLAG VAN DE ARBEIDSBEURS. V n n 16) I) waaronder 110 plaatsingen bj) de Gemeentewerken. 2i 17a b b Werkverschaffing vanwege het Steuncomité,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 666