I III II 1 I I I I i I 800 800 700 700 600 600 500 500 +00 400 300 300 200 200 100 100 0 0 VERKLARINGEN. Aanvragen van werkgevers. Aanbiedingen van werkzoekenden. Plaatsingen. s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 672