17 10 1 1 (leerlingen) (leerlingen 4 1 1 2 2 1 1 986 2529 Overbrengen 3789 786 1213 1467 3 1 1 1 1 3 1 2 1 74 4 13 2 6 392 147 236 2 7 20 o Overgebracht Dagmeiden (boven 18 jaar) Dagmeisjes (beneden 18 jaar) Dakwerkers Decoratieschilders Depothouders* Depöthoudsters* Détacheurs Diamantbewerkers Directrices* Drogistbediendén Drukkers 33 2 15 14 1290 302 477 4 7 5 3 12 22 54 35 39 1 12 41 14 21 11 1 1 1 5 1 12 20 3 3 1 23 29 70 116 22 5 5 8 28 33 37 1 24 18 6 9 8 1 (leerlingen) Electriciens Emballeurs Expediteurs* Fabrieksarbeiders* Fabrieksjongens* Fabrieksmeisjes* Fitters (leerlingen) Flesschenspoelers* Forceurs Fotografen (leerlingen). Garderobejuffrouwen* Gelddragers* Gevangenbewaarders* Gezelschapsjuffrouwen Gipswerkers. Glas in loodzetters (leerlingen) Glaspolysters Glasschilders Glasslypers (leerlingen) Glassnyders VERSLAG VAN DK ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. Aan biedingen van werk zoekenden. Plaat singen. Aanvragen van werkgevers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 676