I 67 - aan Mejuffrouw A. C. E. B r u g m a de voormalige ambtswoning, behoorende bij de Gemeenteschool aan het Rijswijksche plein No. 38, kadaster gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A. D., No. 1456, van 1 Mei 1915 tot en met 30 April 1916, tegen een huurprijs van f 350,— Sectie L., No. 2581, van 1 Mei 1915 tot en met 30 April 1917, tegen een huurprijs van f225,perjaar; aan M. Ree me ij er Junior het perceel Zuid wal 72 (werkplaats), kadaster gemeente ’s-Gravenhage, Sectie K., No. 2390 en 2391, beiden gedeeltelijk, van 1 Mei 1915 tot en met 30 April 1916, tegen een huurprijs van f 200,— aan F. Vrolijk het perceel Marcelisstraat No. 61 met daarnaast gelegen vischloods met boet- en berg zolders, werkplaats en bergplaatsen, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A. G., No. 2307 en 2465, alsmede de verdere zich op gemelden grond be vindende gebouwen, van 1 Mei 1915 tot en met 30 April 1916, tegen een huurprijs van f 800, aan de Naamlooze Vennootschap „K u r k- fab rieken L. van der Hilst en Zonen” het pakhuis met bovenzolders achter perceel Groote Brouwer- siraat 5, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie G., No. 3670, van 1 Maart 1915 tot en met 30 April 1916, tegen een huurprijs aan f 572,83: aan R. Mulder het huis Korte Groenewegje No. 84, kadaster gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A. D., No.. 120, van 1 Mei 1915 tot en met 30 April 1916, tegen een huurprijs van f 360, tuin E. Hagers het bovenhuis Lange Beestenmarkt No. 229, kadaster gemeente ’s-Gravenhage, Sectie K., No. 495, van 1 Mei 1915 tot en met 30 April 1916, tegen een huurprijs van f 265, aan H. Ploeg, geboren H o m p e s c h B a c h r a, de voormalige ambtswoning van de Gemeentebewaar- school aan het Vaillantplein, kadastraal bekend als t.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 67