17 16 20372 20 7 3 (leerlingen) 2 9 3 1 Teekenaars Overbrengen 16699 21541 9168 42 8 25 19 1 1 2 13 4 5 114 70 13 1 23 Overgebracht Sluiswachters Smeden (leerlingen Soldeerders Staljongens* Stalknechts* Steenenbikkers* Steenenslypers Steenhouwers Steenzetters Stenografen Stenotypisten I 2 14 2 23 2 24 15 90 2 6 98 4 37 14 466 5 1 1 12 8 SI 1 6-1 1 4 1 2 28 1 5 1 1 32 15 5 22 3 4 24 1 4 8847 1 70 59 1 3 2 3 14 4 22 35 5 5 S3 mann.] ’vrouw.] (leerlingen) I 16118 1 137 109 1 2 4 36 (leerlingen). Stoffeerders Stokers (leerlingen) Stopsters Straatmakers Straatvegers* Strijksters (leerlingen; Stukadoors (leerlingen). Stypeurs Suikerwerkers (leerlingen) Tabakswerkers Tafelbedienden [vrouw.] Tandtechnikers (leerlingen) Teekenaars [bouwk.] (leerlingen). [electr. techn.J (leerlingen) VERSLAG VAN DE ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. Plaat- singen. 10 ■12 Aanvragen Aan- van biedingen van van werk- werkgevers.- zoekenden. Stoelenmakers

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 682