17 18 Overgebracht 2 2 5 Totaal 19424 25632 10320 9 1 2 24449 140 11 4 8 9889 65 2 2 5 4 7 1 9 1 3 108 1409 34 38 108 64 14 11 1 9 1 9 3 1 2 8 5 3 46 408 65 34 241 153 3 35 3 7 64 109 23 11 75 40 15 9 1 1 17511 68- 3 Winkelknechts. Witters Witwerkers Wijnkoopersknechts (leerlingen) Zadelmakers (leerlingen) Zakkenstoppers Zeilmakers Ziekenoppasseressen Ziekenoppassers Zilverpoetsers* Zilversmeden (leerlingen) Wakers* Warmoeziers (leerlingen) Waschknechts* Waschmeisjes* Waschvrouwen* Werkmeiden Winkelbedienden (leerlingen Winkeljuffrouwen (leerlingen) VERSLAG VAN DE ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. Plaat singen. as— Aanvragen Aan- van biedingen i van werk-1 werkgevers, zoekenden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 684