18 2 Zuidwal. 1.204,— 21.20 32,25 f 3.442,95 2,000,— i f 81.884,71»; Jaarverslag. Het geldelijk beheer had de volgende uitkomst: Overzicht der ontvangsten. 1.100,02 373,25 469,— 1.100,02 341,— 469,— 2.000,- f 85.327,665 77.000,— f 8.327,665 f 66.151,75 562,— 4.297,20 6.485,75 i 243,24» 234,75 2.185.50 f 68.337,25 562,— 4.297,20 7.689,75 243,24» 255,95 Verpleegkosten Lupus Eyksverzekeringsbank Entrée Verband Gasten Ziekenvervoer Spoeling Bewaarkosten Röntgenbehandeling Bijdrage van Regenten van het voormalig Israël. Ziekenhuis Totaal Raming Meer ontvangen dan geraamd Slijkeinde. i Te zamen. vatie van krankzinnigen, en van de bij die paviljoens be boerende andere gebouwen. Kostelooze verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten in het Gemeenteziekenhuis, wanneer zulks ter voorkoming van uitbreiding der besmetting van wege den Ontsmettingsdienst wordt noodig geacht. Overeenkomst met den Directeur der gynaecologische kliniek te Leiden, betreffende de verpleging van armlas tige gynaecologische patiënten, wegens gebrek aan plaats voor zoodanige patiënten in het Gemeenteziekenhuis. Poliklinisch-specialistische hulp in het Gemeentezieken huis aan patiënten, gezonden door den Geneeskundigen dienst (nader advies). Verbouwing der verpleegstersvertrekken op de zolder verdieping der chirurgische afdeeling van het gebouw Zuidwal. Salarisherziening van het onder de nieuwe Salarisver ordening (Verz. 1915, No. 26) vallende personeel van het Gemeenteziekenhuis. Invoering der commercieele boekhouding in het Ge meenteziekenhuis. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 687