18 3 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. Overzicht der uitgaven. Begrootingsposten. Te kort. Over. f 32.000,— f 30.827,72 f 1.172,28 f 5.604,64 796,11 262,58 554,45 1.003,33 1.000,— 3,33 125,13® 1,874.86® 2.000,— 1.277,— 632,50 644,50 17.938,84® 4.465,15® 22.404,— f 16.324,97® f 19.091,97® f 523.793,— f 521.026,— Saldo „Over" 2.767,— 2.767,— f 19 091,97® f 523.793,— Toegestaan bij de begroeting. 123,— 6.650,— 1.250,— 1.000,— 1.000,— 3.000,— 1.250,— 2.500,— Beschikt over een bedrag. 8.557,59 30.240,44 9.212,91® 443,48 150.743,64 838,75® 175.992,78® 22.904,16 4.114,62® 1.865,66 4.862,38® 53.212,91® 5.443,48 65,80 2.490,42® 559,94 670,85 934,20 509,57® 690,06 1.829,15 557,59 240,44 361,24® 1.007,21® 1.095,84 885,37® 2.134,34 137,61® 145.139,— 1.200,— 177.000,— 24.000,- 5.000,— 4.000,— 5.000,— 44.000,— 5.000,— 123,— 5.853,89 1.512,58 445.55 8.000,— 30.000,— 1Bezoldigingen van den Ge- neesheer-Directeur en ver dere geneesheeren 2. Loonen en kosten van het dienstdoend personeel 3. Administratiekosten 4. Eet- en drinkwaren 5. Kleeding en ligging 6. Dagelijksche herstellingen 7. Aankoop van meubelen 8. Onderhoud van meubelen 9. Verwarming en verlichting 10. Kosten van schoonhouden 11. Aankoop en onderhoud van instrumenten 12. Bewassching 13. Vervoer van zieken en lijken 14. Allerlei kleine uitgaven 15. Verbandstoffen 16. Onvoorziene uitgaven 17. '/2 rentelegaat „Rahrnin- Aghion" 18. lluinwaterverbruik 19. Telefoondienst 20. Orthopaedisehe toestellen 21. Rentelegaat „Sirtema v. Grovestins” 22. Verpleegkosten ten be hoeve van het verplegend personeel buiten het zie kenhuis 23. ’/2 kosten van het perso neel der orthopaedisehe inrichting 24. Onderhoud van gebouwen en terreinen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 688