I 18 S j 800jā€” 12 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. BETREKKING. Jaarwedde. f uitwonend. w 350 (Gem. Hulpzie- n rt n n rt 1 4 1 1 1 1 1 1 365 240 200 200 170 inwonend, uitwonend. In- of uitwonend. (Gem. Hulp ziekenhuis) id. met vrouw 400 350 500 800 800 650 250 260 365 4 1 14 8 2 6 32 n r> v uitwonend. (ieder) id- 1 1 1 1 2 1 1 2 2 450 500 400 350 id. id. id. hulpziekenhuis) Naaisters id Dienstboden id. 300 875 550 inwonend. 68 38 46 1 1 1 1 j 1 2 2 2 2 Leerl.-verpl. id- id. Verpleger. id. id. id. id. Leerling-verpleger (ieder id. id id. id Verpleegsters Finsenafdeeling (met voeding; (ieder) Badmeester Huishoudsters id. id. kenhuis) Hulphuishoudster (voeding) id. id. id. 475 inwonend. 425 (ieder) uitwonend. i inwonend. id. Spijsbereider Magazijnbediende Bediende Telephonisten (ieder) Onderwijzer (1 uur per dag). Keukenmeid (m. voeding) ieder (Gem. (ieder) id. 375ā€” 175 150- 125 - j 875I uitwonend. 475inwonend. n 425 375ā€” 275 250ā€” 225 inwonend. Verpleegsters (ieder) id. id. id. (waarvan 3 a. h. Gem. Hulpziekenhuis (ieder) waarvan .36 a. d dei h. Gem. Hulp- ld. ziekenhuis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 697