1 18 - 3 1 17 i 7 I -I 13 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. In- Of BETREKKING. 7 f inwonend. n Weekloon. r> 6 2 id. id. 2e 4 11 419 n n 3 r> r> w n 6 8 4 1 2 1 6 1 1 1 1 1 id. id. id. id. id. 200 170 360 375 575 500 (ieder) (vrije voeding) id. id. id. (Gem. Hulpzieken- huis) i id. 5 40 12 80 15 45 14 30 14 80 14 70 15 60 15 20 14 60 15 5 1 16 1 1 2 1 1' 'Uitwonend. 13 27 uitwonend. 9 07 8 30 id. Keukenmeid (vrye voeding) Dienstbode id. id. id. Huisknechts id. id. id 13 27 I 12 50 7 80 i 6 17® 6— i 5 40 id. id. id. id. (Gem. Hulpziekenhuis). (vrye voeding) (Gem. Hulpziekenhuis). Medicynknecht Bankwerker le klasse id. 3 Ketelstokers le 2e (Electrieien) Matrassenmakers (ieder) id. id. (tydelyk) 1 Kantoorlooper (jongmaatje) (vrye voeding) Naaisters (tijdelijk) (vrye voe ding). Schoonmaaksters (f 1,per dag met vrije voeding). Totaal. Jaarwedde, uitwonend. Dienstboden (Gem. Hulpzie kenhuis) (ieder) id. id. id. Huisknecht id. I Verpleegsters (in lossen dienst) (ieder) Verpleger (voeding) Masseuse

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 698