18 15 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. Voor afschrift: 1. M. J. van Rossem. De Geneesheer-Directeur, Dr. Roessingh. Wegens continueele uitbreiding van het aantal ver pleegsters werden er op de zolderverdieping 7 kamertjes bijgebouwd. De tuin van het zoogenaamde nieuwe gedeelte van het ziekenhuis werd vergroot door opruiming van den muur tussehen dien tuin en den gang naar het lijkenhuis. In het oude gebouw werd een ruimte ingericht als berg plaats voor rijwielen. Door het Gemeentebestuur werd gaarne aanvaard het aanbod namens om een barak voor 20 patiënten, tijdelijk in bruikleen te ontvangen. Deze barak, die wegens het bekende gebrek aan verpleegruimte steeds gevuld is, werd geplaatst in den tuin van het Hulpziekenhuis Slijkeinde. De bouw van de zoolang gewenschte nieuwe keuken was op ’t eind van 1915 zóóver gevorderd, dat deze eerlang in gebruik zal kunnen worden genomen. De Secretaris der Commissie voor de Openbare Gezondheid en het Gemeenteziekenhuis, van Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden het Hoofdcomité van het Ned. Roode Kruis,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 700