INHOUD. i. ii. 16 A. 17 17 1. 17 a. 19 20 2. 23 24 1. 25 25 a. 26 b. c. 28 der Geneeskun- d. 29 29 2. 30 ALGEMEEN VERSLAG VAN DEN DIENST VERSLAG VAN DE ONDERDEELEN VAN DEN DIENST 3 Eerste Geneeskundige Hulp. Eerste-hulpverleening Uitrukkende dienst Keuring by aanstelling Ziektetoezicht ongeschiktverkla- Keuring voor ring Werkzaamheden dige Commissie Toezicht op maatschappelijk ongeschikten Offlcieele doodschouw b. Postendienst Zorg voor de opname in ziekeninrichtingen Toezicht over de ziekenhuisopname in spoed- eischende gevallen Geneeskundig Toezicht Toezicht op de ambtenaren, beambten en werk lieden in Gemeentedienst 3. H. 3. Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 703