T i 1 2 31 31 35 c. 36 2. 36 3. 37 39 30 Toezicht over de ziekenhuisopname in gewone, niet-spoedeischende gevallen Toezicht over den duur der verpleging in zieken inrichtingen Bijlage Eenige voorbeelden van maatschappelijk geneeskundig werk van aan besinette- lydende schoolkin- Behandeling lijke ziekte deren C. Geneeskundige Verzorging 1. Geneeskundige behandeling Behandeling van armlastigen b. Behandeling van personen in Ge meentedienst INHOUD. a. i. Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 704