70 gemeente ’s-Gravenhage, Sectie E, No. 444, van 1 Mei 1915 tot en met 30 April 1917, tegen een huurprijs van f 350,per jaar aan J h r. Mr. J. A. de R a n i t z het bovenhuis Lange Beestenmarkt No. 133, kadaster gemeente ’s-Gra venhage, Sectie K, No. 2604, van 1 Mei 1915 tot en met 30 April 1916, tegen een huurprijs van f 310, aan J. J. M o o 1 e n a a r het bovenhuis De Riemer- straat No. 47, kadaster gemeente ’s-Gravenhage, Sectie O, No. 5793, van 1 Mei 1915 tot en met 30 April 1916, tegen een huurprijs van f 250, aan G. Keehnen het perceel Zuid-Binnensingel No. 157, kadaster gemeente ’s-Gravenhage, Sectie K, No. 2358, gedeeltelijk met uitzondering van twee beneden kamers) met een gedeelte van de binnenplaats en een bergplaats, van 1 Juni 1915 tot en met 130 April 1917, tegen een huurprijs, berekend naar f 240,per jaar; aan W. A. G oose n J r. de perceelen Lange Beesten markt Nos 135/137, zynde een winkelhuis met pak huis, en No. 139, zijnde een bovenhuis .met pakhuis, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie K, Nos. 2604 en 2605, van 1 Mei 1915 tot en met 30 April 1917, tegen een huurprijs van onderscheidenlijk f 300, en f 450,per jaar; aan het Bestuur van de Nederlandse he Kunst weefschool zes beneden- en zes boven lokalen in het Gemeentegebouw Prinsegracht No. 29 Varkenmarkt No. 6, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie L, No. 386, van t Juni 1915 tot en met 31 Mei 1916, tegen een huurprijs van f500, aan J. de B r u ij n het voormalig kantoor met berg plaats voor keuring van vee en vleesch, gelegen aan de Regentesselaan, hoek Loosduinscheweg, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie Y, No. 714, van 1 Juli 1915 tot en met 30 April 1917, tegen een huurprijs, berekend naar f 300,per jaar; aan E. Holtmans het perceel De Riemerstraat No. 19, kadaster gemeente ’s-Gravenhage, Sectie O, No. 761,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 70