17 A. Eerste geneeskundige hulp. 1. Eerste-hulpverleening. Evenals in het vorige jaarverslag zijn de gegevens over den z.g. Eerste-hulpdienst in eenvoudiger vorm gerang schikt. Nochtans zijn die voor den Uitrukkenden dienst en den Postendienst wederom afzonderlijk gegroepeerd. toezicht onder alle omstandigheden verzekerd kon worden. Zoo bevat dan hoofdstuk A. de gegevens, die betrekking hebben op de van uit den Centralen post geregelde werk zaamheden of m. a. w. de gegevens betreffende alle „spoed- werk” van den dienst. Uitgerukt werd door de geneeskundige éénheid ge neesheer, verpleger en chauffeur-helper 2332 maal. Hier van loos alarm of bij aankomst de oorzaak opgeheven 60 maal tegen 73 maal in het vorig jaar. Aantal gevallen, waarbij hulp werd verleend dan wel de dood geconstateerd: 2272 of 152 gevallen minder daii in 1914. Een vermindering, die voor een deel is toe te schrijven aan een kleiner aantal ongevallen door straatverkeer, dat van 513 in 1914 daalde tot 487 in 1915 en waarvan naar het oordeel van den dienst de eer toekomt aan de doeltreffende werking der Verkeerspolitie. Voor het overige aan een beperkter optreden in de eigen woning, waarvan misbruik dreigde en waardoor een besparing van 108 maal minder uitrukken werd verkregen. Verdeeld naar de uren van het etmaal deden zich 530 ge vallen voor in de voormiddaguren (612), 854 .in den na middag (12—6), 758 in de avonduren (6—12) en 130 gevallen gedurende den nacht (12—6). Naar geslacht en leeftijd der geholpen personen betrof de hulpverleening 1066 maal mannen, 840 maal vrouw’en en 366 maal kinderen onder de twaalf jaar. De drukste maand was Mei met 245 gevallen, de kalmste November met 147 gevallen. Het aantal gevallen, waarin de getroffene zich buiten de eigen woning op straat, in de werkplaats, enz. be vond, bedroeg 1493, terwijl in de overige 779 gevallen hulp in de eigen woning werd verleend. Het aantal ongevallen door straatverkeer bedroeg als gezegd 487, die door bedrijfsarbeid 260 of 50 meer dan in 1914. Onder deze laatste bevinden zich 140 Rijksverzeke- ringsbankgevallen. a. Uitrukkende dienst. VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 719