"1 aan J. N. Sil veren tand het bovenhuis Beeklaan No. 83, kadaster gemeente ’s-Gravenhage, Sectie Y, No. 1312, van 1 Juli 1915 tot en met 30 April 1917, tegen een huurprijs, berekend naar f 198, aan den Staat der Nederlanden het perceel Casuaristraat No. 39, kadaster gemeente 's-Gravenhage, Sectie F. No. 963, van 1 Juni 1915 tot en met 31 Mei 1917, tegen een huurprijs van f 225,per jaar aan Mejuffrouw H. C. S i k k e r m a n het boven huis Zuidwal No. 64, kadaster gemeente ’s-Gravenhage, Sectie K. No. 473, van 1 September 1915 tot en met 30 April 1917, tegen een huurprijs, berekend naar f350, per jaar; aan C. P. van den E n d e 2 H.A. 4 A. 48 c.A. grond, gelegen aan den Leijweg in den Escamppolder onder Loosduinen, kadastraal bekend gemeente Loos- duinen, Sectie N. No. 362 en 401, van 1 Januari 1915 tot en met 31 December 1917, tegen een huurprijs van f 306.72 per jaar; aan J. Chr. Mikkers 25 A. 50 c.A. grond, gelegen achter de Hemsterhuisstraat nabij de Veenkade, kadas traal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie O, Nos. 3276, 3277, 7641, 7642, 4841 en 4842, allen gedeeltelijk, aan de Naamlooze Vennootschap 's-Gravenhaag- sche Melkinrichting „De Sierkan” 1 H.A. 55 A. 20 c.A. grond in het Scheveningsche Bosch, bekend onder den naam „De Bataafsche Boer”, en kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A. K., No. 216, van 1 Januari 1915 tot en met 31 December 1915, tegen een huurprijs van f 2000 van 1 Mei 1915 tot en met 30 April 1916, tegen een huurprijs van f 550, aan A. J. Ginter het benedenhuis (winkelhuis) Noordwal No. 15, kadaster gemeente’s-Gravenhage, Sec tie C. No. 4782, van 16 Juli 1915 tot en met 30 April 1916, tegen een huurprijs, berekend naar f260,per jaar;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 71