i 243 353 188 18 Andere gevallen van plotseling optredenden aard: 134, waaronder Hersenschudding Vergiftiging, w. o. door alcohol Ophanging Gasvergiftiging (verstikking) Verdrinking Door warmte bevangen Door koude bevangen Obstretisch-gynaec. gevallen: 180, waaronder: Miskraam Spoedverlossing Andere obst.-gyn. gevallen 246 64 9 21 43 15 5 6 118 49 43 5 18 33 2 4 45 87 48 46 27 17 324 Psychiatr.-neurolog. gevallen: 319, waaronder: Epilepsie, hysterie e. a. neurosen Krankzinnigheid Andere psyeh. neurol. gevallen Interne gevallen: 414, waaronder: Ziekten met bewustzijnstoornis Bloedspuwing en bloedbraking Uitputting en verwaarloozing Andere interne gevallen Chirurgische gevallen992, waaronder Open wonden waarvan 133 aan het hoofd. Kneuzingen en verstuikingen waarvan 163 aan de onderste ledematen. Breuken ■waarvan 102 aan de onderste ledematen. Ontwrichtingen Brandwonden Schotwonden Beklemde breuk Ingedrongen vreemde lichamen Andere chirurgische gevallen Poging tot zelfmoord werd met zekerheid waargenomen in 30 gevallen of 5 gevallen minder dan in 1914. Van de 2272 geholpen personen verkeerden met zeker heid 67 onder den invloed van alconol, d.i. 19 minder dan in 1914. Van den aard der gevallen geeft de navolgende staat een voldoende overzicht: e 1 8A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIÉNST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 720