L 20 140 1 opgave Zorg voor de opname in ziƩkeninrichtingen. 2. Obstetrisch gynaec. gevallen: 2, waaronder: Miskraam Andere gevallen van plotseling optredenden aard: 14, waaronder: Hersenschudding Vergiftiging, w. o. door alcohol Onbekend. Niet nader te omschrijven: 251 gevallen. Psychiatr.-neurolog. gevallen: 18, waaronder: Epilepsie, hysterie e. a. neurosen Andere psych.-neurol. gevallen Interne gevallen: 171, waaronder: Bloedspuwing en bloedbraking Uitputting en verwaarloozing Andere interne gevallen 14 4 8 6 50 379 466 4 2 692 740 4 3 164 De zorg voor de opname van lijders, die voor rekening der Gemeente in een ziekeninrichting worden verpleegd, gaat via den Centralen post van den dienst. Dit geld voor alle gevallen, dus zoowel voor die, waarbij de opname spoedshalve geschiedt en de beslissing van het Burgerlijk Armbestuur eerst later volgt, als voor de gevallen, waarbij het Burgerlijk Armbestuur te voren gelegenheid had naai den graad van onvermogen een onderzoek in te stellen. Eenmaal tot de opname besloten wordt voor de plaatsing Een opgave omtrent den aard der hulpverleening als voor den Uitrukkenden dienst komt hierbij te vervallen. Waar zich aan de hier in eerste instantie verstrekte posten hulp een enkele maal een verpleging in een ziekeninrich ting aansloot, viel deze buiten het kader der eerste hulp verleen! ng. Breuken waarvan 130 aan de bovenste ledematen. Ontwrichtingen Brandwonden Gebeten wonden Schotwonden Beklemde breuk Ingedrongen vreemde lichamen Andere chirurgische gevallen 1 SA VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 722