December 47 54 57 34 42 38 37 58 11 47 54 32 94 96 104 82 80 90 76 81 99 102 92 88 21 MAANDEN. 1084 541 1999 1370 Totaal 1625 3369 Spoedopnamen zonder voorkennis B. A. 153 131 157 174 147 175 178 147 168 177 189 203 112 109 137 116 113 113 103 103 106 120 109 129 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November zooveel mogelijk rekening gehouden met de verlangens der patiƫnten. In het afgeloopen jaar werden via den dienst voor reke ning der Gemeente opgenomen: 4994 patiƫnten en wel: spoedshalve, dus zonder voorkennis van het Burgerlijk Armbestuur 1625 tegen 849 in 1914 en met voorkennis van het B. A. 3369 tegen 2297 in het jaar te voren. De meerdere opname is voor een goed deel afhankelijk van de omstandigheid, dat de geneesheer-directeur van het Gemeente-ziekenhuis, die in 1914 nog voor 1331 kostelooze opnamen zijn tusschenkomst verleende, in 1915 op een en kele uitzondering na alle gevallen over den geneeskundigen dienst liet loopen. Van de 4994 lijders werden 3083 naar het Gemeente ziekenhuis c.a. verwezen en 1911 naar de Particuliere in richtingen, waarmede de Gemeente een overeenkomst heeft aangegaan, de gevallen over de verschillende maanden als volgt verdeeld: Het aantal ziekentransporten voor deze opnamen be droeg 1690 tegen 1066 in 1914. Deze werden gedeeltelijk uitgevoerd per ziekenwagen, door de Reinigings- en Ont- VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18^ Gewone opname met voorkennis B. A. Gemeente- j Partic. In- Ziekenhuis.i richtingen. Gemeente- Partie. In- ZiekonhniB. richtingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 723