i I a I g 72 aan M. Kranenburg 51 A. 35 c.A. tuinland,gelegen nabij de Laan van Eik en Duinen, kadastraal bekend als gemeente Loosduinen, Sectie I. No. 2639 geheel en No. 2638 gedeeltelijk, van 1 Januari 1915 tot en met 31 October 1915 tegen een huurprijs van f 130, van 1 Januari 1915 tot en met 31 December 1916, tegen een huurprijs van f 53,per jaar aan het Bestuur der Noord- en Zuid-Holland- sche Reddingmaatschappij 360 M2. grond, gelegen aan de Zuidwestzijde van het Afvoerkanaal, van 1 Januari aan C. R o m ij n 60 A 26 c.A. grond, gelegen naby de Laan van Eik en Duinen, kadastraal bekend als ge meente Loosduinen, Sectie I. No. 2973 gedeeltelijk, van 1 Januari 1915 tot en met 31 December 1917, tegen een huurprijs van f 150,per jaar; aan J. J. K o o t, 2 H.A. grond nabij de Nieuwe Park- laan, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie V. No. 1186 geheel en Nos. 1181, 1182, 1178, 2031, 1187, 1185 en 1191 allen gedeeltelijk, van 1 Januari 1915 tot en met 31 December 1917, tegen een huurprijs van 275,per jaar aan J. Chr. Mikkers 21 A. grond gelegen aan de Waldeck-Pyrmontkade, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie IJ. No. 1628 geheel, van 1 Januari 1915 tot en met 31 December 1915, tegen een huur prijs van f 50, aan C. A. T u y t 3 H.A. 60 A. grond in den Seg- broekpolder in de Westduinen, kadastraal bekend ge meente ’s-Gravenhage, Sectie A. O. Nos. 61 en 65, beiden gedeeltelijk, van 1 Jannari 1915 tot en met 31 December 1916, tegen een huurprijs van f 200,per jaar aan J. Chr. Mikkers 85 A. 27 c.A., teelland,gelegen nabij de Laan van Eik en Duinen, kadastraal bekend als gemeente Loosduinen, Sectie I. No. 2638 gedeeltelijk, van 1 Januari 1915 tot en met 31 October 1915, tegen een huurprijs van f 210,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 72