I 18A 28 Politie Brandweer Havendienst Gasfabrieken Reiniging Gem. Werken Plantsoenen Waterleiding Telephoon Electrisch bedrijf' Slachthuis Bouw- en Woningtoezicht Bank van Leening. Secretarie Ontvanger Belastingen Arbeidsbeurs Armbestuur Geneeskundige dienst Ziekenhuis Apotheek Schoolartsendienst Keuringsdienst Totaal 897 65 13 796 310 204 37 135 200 81 49 10 9 101 6 8 2 2 12 86 5 3 2 in 1914. - i 376 in 1914. 145 350 326 474 26 30 114 48 154 149 70 7 541 Ingedeeld naar den aard der ziekten verkrijgt men ein delijk de navolgende gegevens: Aandoeningen der ademh. organen Angina Rheumatische aandoeningen Influenza Aandoen, der spysvert. organen Aandoen, van hart en vaten Aandoen, der urinewegen Aandoen, van het onderhuidsweefsel Wondontsteking. Aandoen, van het zenuwstelsel Aandoen, van beenderen en gewrichten Aandoen, der oogen Aandoen, der ooren Andere aandoeningen Totaal 584 gevallen tegen 172 365 539 484 26 30 81 49 165 212 59 15 615 3396 gevallen tegen 3033 in 1914. Keuring voor ongeschiktverklaring. Aangezien de keuring van Rijkspensioengerechtigden aan 968 gevallen tegen 78 844 319 233 43 179 292 108 53 16 16 102 24 39 1 6 8 56 4 3396 gevallen tegen 3033 in 1914. VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. C. 11 M 5, n j, n j» n n 11 ii ii ii ii ii ii ii 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 V 11 11 11 11' 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 730