I I I I h I I i II II Oflicieele doodachouw. 3. C. Geneeskundige verzorging. 30 13 maal 3 1 3 1 4 3 2 2 2 3 6 20 En thans het derde en omvangrijkste onderdeel van den dienst, de geneeskundige verzorging, met als aanhangsel het toezicht over de opname van lijders voor rekening der Gemeente in een ziekeninrichting in gewone, dus niet- spoedeiscbende gevallen en het toezicht op den duur der verpleging aldaar. De hoofdtaak voor de behandelende geneeskundigen, uit geoefend in samenwerking met het particulier initiatief, waaromtrent in het algemeen verslag reeds verschillende bijzonderheden werden vermeld. Een taak, waarin de dienst groeit en waartoe de genees kundigen een treffelijke overeenstemming van inzicht aan Aangezien het hiertoe gevorderde onderzoek nog al tijd- roovend is en het spoedkarakter hier minder op den voor grond treedt, werd de Eerste-hulpdienst er buiten gelaten en het werk opgedragen aan de controleerende geneeskun digen, ieder voor zooveel hunne afdeeling betreft. Als gevolg van het onderzoek werden 45 personen naar een krankzinnigengesticht verwezen. In de overige 19 ge vallen ontbraken de voldoende gronden voor observatie- stelling. De taak van den doodschouw, waartoe de controleerende geneeskundigen afzonderlijk beƫedigd zijn, werd uitsluitend verricht op uitnoodiging der politie en wel in 63 gevallen of 21 minder dan in 1914. De oorzaak van den dood moest worden toegeschreven: aan verdrinking, ophanging, gasverstikking, schotwond, overriding, schedelbreuk, levenlooze geboorte, vroeggeboorte, stuipen, beroerte, ouderdomszwakte, hartverlamming, en onbekende oorzaak. 1 8A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 a

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 732