73 1915 tot en met 31 December 1924, tegen een huur prijs van f 1,per jaar; aan W. van der Geest 12 H.A. grond, gelegen tusschen de Waldorpstraat en de Laakwetering, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A. C. No. 289 gedeeltelijk en Sectie A. D. Nos. 1889, 2762 en 2692, allen gedeeltelyk, van 1 Januari 1915 tot en met 31 De cember 1915, tegen een huurprijs van f 315, aan G. de Vos 1070 M2. teelland, gelegen in de Westduinen, ten Z. W. van het Sportterrein „Houtrust”, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A. O., No. 84 gedeeltelijk, van 1 Januari 1915 tot en met 31 December 1917, tegen een huurprijs van f 22,50 per jaar. aan J. J. van den IJssel, P. van Wijk en J. P. van der Heyden een strook Gemeentegrond langs de Beek, loopende langs den Moerweg, lang 70 M. en breed 8 M., kadastraal bekend als gemeente 's-Graven- hage, Sectie A. B., No. 1219 gedeeltelijk, van 1 Januari 1915 tot en met 31 December 1915, tegen een huurprijs van f 115, aan Th. J. van der Velde 1.5788 H.A. weiland, gelegen in den Veen- en Binckhorstpolder aan de Binck- horstlaan, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A. P., No. 365, van 1 Januari 1915 tot en met 31 December 1917, tegen een huurprijs van f 225, per jaar; aan J. J. Moolenaar 6 A. grond aan de Duin straat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage Sectie A. H., No. 1969 gedeeltelijk, van 16 Januari 1915 tot en met 31 December 1917, tegen een huurprijs berekend naar f 240,per jaar; aan Mevrouw de Weduwe A. Oppenheim geboren F. St ij er 7 A. 15 c.A. grond, gelegen aan de Paleis straat kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie E. No. 2120, van 16 Februari 1915 tot en met 31 December 1916, tegen een huurprijs, berekend naar f 1072,50 per jaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 73