41 Geval 4. Geval 5. In een achterbuurt woont een teringlijder en dan is er ook nog een lompenhandel. De eigenaar daarvan oordeelt den openbaren weg een geschikte gelegenheid om daarop zijn koopwaar uit te stallen, te luchten en te sorteeren. De buurtkinderen hebben blijkbaar eenzelfde gunstige meening over de lompenverzameling als speelplaats. Tenminste, ze ravotten er en joelen er dat het een aard heeft. De lucht is vervuld van lompenstof! Bij den koopman wordt een bezoek gebracht en nu volgt een heel gemoedelijk onderhoud, waarvan den man wel het beste bijblijft, dat hij met een dokter van de Gemeente te doen heeft. In de achterbuurt is geen vertooning van lompen op straat meer gezien. Ze bleven voortdurend aan het dokteren, man vrouw7 en vijf kinderen, geen onknap gezin. En alteinaal aandoeningen van min of meer rheumatischen aard. Nu eens een meisje met keelontsteking, dan -weer een jongen met spierrheumatiek, nog een kind onder behan deling met de bof en eindelijk de moeder aan den sukkel met pijnlijke gewrichten. Een vochtige woning, weinig of geen zon en weinig licht, redenen genoeg om den dienst van Bouw- en Woningtoezicht in den arm te nemen. En dit met den besten uitslag, het zij dankbaar vermeld. Want nog geen veertien dagen later kon het gezin een nieuwe woning betrekken. Post of propter, wie zal het zeggen, maar het is met het dokteren al minder geworden! in het ziekenhuis ter observatie opgenomen; de kinderen krijgen een onderdak in de Toevlucht Blauwde Kruis. In het ziekenhuis vindt men geen voldoende termen om de opname in een gesticht te bevorderen. De vrouw wordt daarna op aanwijzing van den behande lenden geneeskundige uitbesteed in een oppassend gezin; de kinderen blijven voorloopig in de Toevlucht. De man is soldaat in hetleger. Het mocht gelukken van hetconsulaat een uitkeering te krijgen. VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 743