19 3 de de 15 1 41 11 32 Oost Centrum Oost van den G.G.D. West West van den G.G.D Alg. Haagsche Polikliniek Inrichting voor oogljjders Vereeniging voor koepokinenting Kinderen der buitengewone scholen Belgische vluchtelingen tijdelijke kliniek voor kraamvrouwen Franken slag Kliniek van Dr. Sikkel Gemeentebedrijven buitengewone spoedgevallen het personeel der apotheek Politie. Brandweer Annastichting Zuigelingenkliniek Regentesselaan Vereeniging „Hulp aan Zuigelingen” Oranjeplein „Onderlinge Vrouwenbescherming” Wijkverpleging „St. Raphaël” „Eben Haëzer” den Diaconnessenarbeid in Wijk 8 de 73 465 13 412 6 239 1367 504 82 178 10 347 12 389 3 042 11 372 10 451 905 207 478 451 292 560 2 350 452 825 1350 271 776 644 1254 1032 305 11 15 526 361 63 126 1382 schriften wederom aanzienlijk; het bedroeg 159 584 tegen 139 743 in 1914; een stijging van dezen omvang in één jaar was nog niet voorgekomeu. Van die 159 584 voorschriften waren bestemd voor: het Gemeente-ziekenhuis Zuidwal en barakken Zus terstraat Gemeente-hulpziekenhuis Slijkeinde R.-K. Ziekenhuis Kinderziekenhuis Diaconesseninrichting „Bronovo” Ziekenverpleging „Het Roode Kruis” „St. Anthoniushove” Afdeeling Zuid van den G.G.D. den Centralen Post het Israëlitisch Weeshuis Oude mannen- en vrouwenhuis Evang. Luth. Weeshuis Gemeentebestedelingenhuis R.K. Parochiaal Kinderhuis Oude mannen- en vrouwenhuis Ned. Herv. Weeshuis Oude mannen- en vrouwenhuis VERSLAG GEMEENTE-APOTHEEK. w W W de T»

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 749