r I L I 74 aan A. D. Smit te Amsterdam, 414 c.A. grond, gelegen aan het Gevers-Deynootplein, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie V. No. 2619 gedeelte lijk, van 1 October 1914 tot en met 30 September 1915, tegen een huurprijs van f 1200, aan Th. Koot de perceelen weiland, gelegen aan den Rijswijkscheweg groot 4.8880 H.A. en kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A. I., Nos. 277, 278 en 279, van 13 Augustus 1914 tot en met 31 Decem ber 1917, tegen een huurprijs van f 225,over het tijdvak van 13 Augustus 1914 tot en met 31 December 1914 en van f 675,over elk der jaren 1915, 1916 en 1917. aan A. Pronk, 1.3914 H.A. grond, gelegen nabij den Harstenhoekweg, kadastraal bekend als gemeente 's-Gra- venhage, Sectie V, Nos. 218, 219, 2647 en 2648, van 1 Mei 1915 tot en met 30 April 1918, tegen een huur prijs van f 140,— per jaar; aan P. M. W. van Dijk, 2.4703 H.A. grond, gelegen ter weerszijden van de Louise-Henriettestraat en van de Jacob-Mosselstraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie R, Nos. 8093, 7504, 8324, 8104, 8100, 8099, 8694, 8274 en 8696, zulks tot en met 31 December 1915, tegen een huurprijs van f 50,— aan Mevrouw A. J. M. Peek geboren Bakker, on geveer 10 c.A. grond, gelegen aan de Badhuisstraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A G, No. 1348 gedeeltelijk, van 21 April 1915 tot en met 20 April 1920, tegen een huurprijs van f 10,per jaar; aan J. Gijls wijk, ongeveer 300 c.A. grond, gelegen aan den Nieuwen Duinweg, kadastraal bekend als ge meente ’s-Gravenhage, Sectie V, No. 3656 gedeeltelijk, aan de Naamlooze Vennootschap „Grand Hotel Garni” 161 M*. grond, gelegen aan de zeezijde langs het „Grand-Hotel”, kadastraal bekend gemeente ’s-Gra- venhage, Sectio A. F., No. 2456 gedeeltelijk, van 1 Novem ber 1914 tot en met 31 October 1916, tegen een huur prijs van f 322,— per jaar; •a

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 74