I I Ten verkoop aangeboden voedingsmiddelen. 8 ARTIKEL. Aantal. 136 Gewone rauwe Handelsmelk. Monsters bij melkverkoopers op straat genomen 1. 904 Monsters bij melkverkoopers 2. 977 3. 9 4. 177 5. 31 Ten aanzien van de samenstelling der geleverde melk kan het volgende worden meegedeeld. Bij het Openbaar Ministerie zijn ingediend 35 processen-verbaal wegens het Stal- resp. weidemonsters in verband met een gecon stateerde vervalsching Monsters bij levering vervalsching Monsters dooi- melkverkoopers of bakkers ingebracht op grond van vermoedelijke vervalsching Volle melk Afgeroomde melk Karnemelk Bloem en meel Brood. Gist 1 1 32 30 62 10 aan slijters ter opsporing van aan huis genomen Het onderzoek naar de hoedanigheid en de samenstelling der gewone rauwe handelsmelk omvatte in het geheel 2098 monsters, n.l. 20 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. VI. ContrĂ³le monsters.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 758