75 van 1 Mei 1915 tot en met 30 April 1916, tegen een huurprijs van f 360, aan L. Knoesten Jr., 894 c.A. grond, gelegen aan het Kolenwagenslag, met de daarop aanwezige, plaatse lijk met nummer 171 gemerkte woning en verdere op stallen, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gnavenhage, Sectie A H, No. 795, 796 en 797, van 1 Augustus 1915 tot en met 31 Juli 1920, tegen een huurprijs van f260, per jaar; aan J. C. A. Nienhuis, 120 c A. grond, gelegen aan het Gevers-Deynootplein, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie V, No. 3673 gedeeltelijk, van 1 October 1914 tot en met 30 September 1915, tegeneen huurprijs van f 480, aan J. Hoekstra, 1 A. 40 c.A. grond, gelegen in het verlengde van de Leuvenschestraat, kadastraal be kend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie V, No. 3607 gedeeltelijk, van 1 April 1915 tot en met 31 Maart 1916, tegen een huurprijs van f 50, aan J. J. H. Rouhard, van 1 October 1914 tot en met 30 September 1915, a. 145.50 c.A. grond, gelegen aan het Gevers-Deynoot plein, aan de noordzijde van den toegangsweg naar de Badkapel, tegen een huurprijs van f 690,25; b. 155 c.A. grond, gelegen aan het Gevers-Deynoot plein, aan de zuidzijde van den toegangsweg naar de Badkapel, tegen een huurprijs van f 699, aan J. A. Rietveld, 16 c.A. grond, gelegen nabij den Kranenburgweg en kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie A K, No. 4762 gedeeltelijk, van 1 Juni 1915 tot en met 31 Mei 1916, tegen een huur prijs van f 48, aan C. den Duik Jr., 1 A. 12 c.A. grond, gelegen aan de Breelstraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie AH, No. 1996, van 15 Juni 1915 tot en met 14 Juni 1916, tegen een huurprijs van f 45,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 75