12 Modelmelk. Gepasteuriseerde melk. Hoewel niet zoo veelvuldig als in andere jaren, heeft het onderzoek der gepasteuriseerde melk van elk der elf hier ter stede gevestigde inrichtingen, die deze melk bereiden, toch vrij regelmatig kunnen plaats hebben. De resultaten dezer onderzoekingen zijn in de volgende tabellen vervat. In het afgeloopen jaar heeft het onderzoek der melk van de modelstal „Berkendael’' en van de hoeve „Rustoord der melkinrichting de Sierkan” niet zoo regelmatig kunnen plaats hebben als in andere jaren-. Bij scheikundig onderzoek bleek de melk van beide inrich tingen evenals in vorige jaren steeds deugdelijk van samen stelling te zyn. By bacteriologisch onderzoek schommelde het aantal micro- organismen per cm3 melk der modelstal Berkendael na 7 kweekdagen op weigelatine tusschen 1500 3500, op bouil longelatine tusschen 1500—9000 en op bouillonagar tusschen 750—1100. Het aantal bacteriën was mitsdien regelmatig belangrijk lager dan 50.000, het hoogste aantal bacteriën, dat volgens den Codex Alimentarius zich uit 1 cm3 rnodel- melk op weigelatine na 7 kweekdagen mag ontwikkelen. Dit zelfde kan niet gezegd worden van de melk der hoeve „Rustoord” van de melkinrichting de Sierkanvan deze melk toch schommelde het aantal bacteriën per cm3 melk na 7 kweekdagen op weigelatine tusschen 23.000 95.000; op bouillongelatine tusschen 51.000120.000 en op bouillonagar tusschen 21.500—74.000. ongeveer 120.000 Liter of ruim een millioen Liter per week, een hoeveelheid, welke byna uitsluitend per as en wel hoofdzakelijk met paard en wagen iederen dag naar onze Gemeente wordt vervoerd. Per week wordt hier dus volgens deze raming voor een bedrag groot ongeveer f 100.000 aan volle melk besteed, dit is per jaar ongeveer 5 millioen gulden. 20 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 762