20 13 Melkinrichting P. C. Bakker. Scheveniugsche veer. 1. Inhoud der flessehen: 0,8 Liter. 8.65 5.03 800 3000 2.70 1.0308 8.24 4.75 360 1.0316 8.44 4.91 Chemisch onderzoek: Melk van deugdelijke samenstelling. Leucocy tensedimentDe normale samenstelling. ReinheidfgrattdVrij voldoende. 3.07 Prijs: 1 Januari1 April 12 cent. 1 April1 October 12 cent. 1 October1 December 14 cent. 7500 Bacteriologisch onderzoek: Blijkens de verkregen uitkom sten van het bacteriologisch onderzoek was het aantal micro- organismen gering. Noch coli-bacteriën, noch micro-orga- nismen, waarvan de culturen by halfurige verhitting op 70° C. afsterven, werden aangetroffen. Maximum 7.9 Minimum 6.6 1.0325 3.80 Gemiddeld 1915 7.2 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. Draai- Zuur- S. G. Vet graad. 15» C. pCt. 50 60 op wei- gelatine. bouillon- agar. Aantal micro-organismen per c.m3 na 7 dagen Vetvrije droogrest ïngsver- pCt mogen. bouillon- gelatine.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 763