20 14 Melkinrichting „Berkeudael”. Loosdninen. 2. Inhoud der fiesschen: 1 Liter. Maximum 7.0 8.66 5.09 Minimum 8.23 6.2 1.0305 4.85 20 8.52 3.19 4.99 I Chemisch onderzoek: Melk van deugdelyke samenstelling. LeucocyteneedimentVan normale samenstelling. HeinheidegraadVoldoende. Prijs: 1 Januari—1 April 13'A cent. 1 April1 October IS'/g cent. 1 October1 December 15'/» cent. Gemiddeld 1915 6.5 1.0316 Bacteriologisch onderzoek: In de genomen monsters was het aantal micro-organismen regelmatig gering. Micro-orga nismen, welke werden gedood by verhitting gedurende een half uur op 70° C., werden uit geen der monsters geïsoleerd. pet 1.0323 3.35 VERSLAG KEL’RINGSDIEXST VAN EET-EN DRINKWAREN. Draai- Zuur- S. G. Vet ingsver- 15» C. mogen. 3000 540 3.05 0 0 graad. i op wei- gelatine. bouillon agar. Aantal micro-organismen per cjn’. na 7 dagen. i op bouillon gelatine. 450 i Vetvrye droogrest pit.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 764