15 3. Inhoud der flesschen: 0.8 Liter. 3.35 8.66 5.00 1500 Minimum 2.65 5.7 7.76 4.40 150 3500 i 50 6.3 2.90 8.23 4.79 LmicocytensedimentVan normale samenstelling. ReiriheidsgraadVrij voldoende. Chemisch onderzoek: De melk bleek éénmaal vervalscht door toevoegen van water. Tegen den leverancier is proces verbaal opgemaakt. Bacteriologisch onderzoek: Het aantal micro-organisinen der genomen monsters was niet altijd laag te noemen, zoodat aan deze inrichting een waarschuwing is gegeven. Micro- organismen, welker culturen bij halfürige verhitting op 70° C. afstierven, waren niet aan te toonen. Melkinrichting ..Mariëndaal", A. Kersboom, Laan van N. 0. Indië 36a. Prijs: 1 Januari—1 April: 11 cent. 1 April—1 October: 11 cent. 1 October31 December: 13 cent. Gemiddeld 1915 Maximum 6.8 1.0321 1.0289 1.0306 i 58400 Vet Zuur- 8. G. graad. 15° C. pCt. 63600 I i Aantal micro-organismen per c.m’. na 7 dagen. I bouil'lon- grlatine. VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. 20 op wei- gdatine. op bouillon- agar. Draai- ingsver- mogen. 1 Vetvrije i droogrest pCt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 765