r 20 20 Inhoud der flesschen0.8 Liter. 8.07 i Maximum i 7.2 1.0324 3.20 5.12 7500 Minimum 1.0312 3.00 6.1 4.89 50 175 6.7 8.55 5.02 Chemisch onderzoek: Melk van deugdelijke samenstelling. LeucoeytensedimentVan normale samenstelling. ReinheidsgraadVoldoende. i 1.0318 3.07 welker culturen by halfurige verhitting op 70° C. afsterven, werden niet aangetoond. 8. Melkinrichting ..Systeem Pasteur”, Lange Beestenmarkt 9. Prys: 1 Januari—1 April 11 cent. 1 April—1 October 11 cent. 1 October—31 December 13 cent. Gemiddeld 1915 100 32500 36500 8.40 Bacteriologisch onderzoek: Het aantal micro-organismen kon in enkele der onderzochte monsters niet als laag wor den beschouwd. Colibacterien of andere micro-organismen VEASLAG KEVK1NGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. Draai- Zuur- S. G. Vet graad, i pCt. mogen. I op i bouillon 15° C. op wei- gelatine, gelatine. j Vetvrije j idroogrest ingsver- pCt. Aantal micro organismen per can*. na 7 dagen. bouiöon agar. i.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 770