I 77 - ber 1917, tegen een huurprijs van f 190,—over het jaar 1915 en van f 325,over elk der jaren 1916 en 1917. aan C. J. van der Zy den 400 c.A. grond,gelegen achter de speelplaats van de Gemeenteschool aan den Zwarteweg, kadastraal bekend als gemeente 's-Graven- hage, Sectie G, No. 3792 gedeeltelijk, van 1 November 1915 tot en met 31 October 1920, tegen een huurprijs van f 160,per jaar; aan E. W. Hoffrichter 100 M2. grond, gelegen aan de Dirk-Hoogenraadstraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A.F. No. 2522 gedeeltelijk, van 1 September 1915 tot en met 31 Augustus 1916, tegen een huurprijs van f 120, aan het Bestuur der Afdeeling ’s-Graven hage van den Volksbond tegen Drankmisbruik: a. ongeveer 7.50 M2. grond, gelegen aan de Noord- westzijde langs de Kerkhoflaan tegenover het Prinse- vinkenpark; b. ongeveer 7.50 M2. grond, gelegen in het Scheve- ningsche Bosch tusschen den Kanaalweg en de Haring- kade nabij den Duinweg; c. ongeveer 7.50 M2. grond, gelegen in het Schevening- sche Bosch aan den Duinweg tegenover den Hoogeweg d. ongeveer 7.29 M2. grond, gelegen ten Noordoosten van den Badhuisweg, tegenover het punt van samen komst van dien weg met de Nieuwe Parklaan; e. ongeveer 5.76 M2. grond, gelegen nabij de Laan van Poot; van 1 November 1915 tot en met 31 October 1920, tegen een huurprijs van f 25,per jaar voor elk der voorschreven oppervlakten aan C. J. van der Z ij d e n 30 M2. grond, gelegen nabij de Groenesteijnstraat, kadastraal bekend als ge meente ’s-Gravenhage, Sectie L. No. 7848 gedeeltelijk, van 15 October 1915 tot en met 31 December 1915, tegen een huurprijs berekend naar f 0,20 per M2. per maand, en 30 M2. grond, gelegen alsvoren en kadastraal bekend alsvoren in Sectie L. No. 7848 gedeeltelijk, van 15 October 1915 tot en met 30 November daaraanvolgende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 77