32 extractgehalte te laag was. hetgeen er op wijst, dat het sap te sterk met water was verdund, een andere partij bevatte te veel salicylzuur, zoodat uit dien hoofde tegen den verkoop bezwaar moest worden gemaakt. Alle monsters huishoudjam, dit is jam waarin een deel der suiker is vervangen door aardappelstroop, waren deug delijk van samenstelling. Ten aanzien van jam kan worden vermeld, dat enkele waarschuwingen zijn uitgereikt wegens het verkoopen van jam met te laag extractgehalte (49.9 Overigens geven deze onderzoekingen tot geen opmerkingen aanleiding. 20 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 782