33 1. Drinkwaterleiding. Op verzoek van den Directeur der Waterleiding is: I. In 774 monsters water het gehalte aan chloriden bepaald. II. Van vijf monsters water een uitvoerige analyse verricht. II. Onderzoekingen ten dienste van gemeente lijke instellingen. De contröle op de samenstelling van het leidingwater had evenals vorige jaren wekelijks plaats. Van de resultaten der onderzoekingen is iedere maand kennis gegeven aan den Directeur. De oxydeerbaarheid (permanganaatcyfer) werd dit jaar in afwijking met vorige jaren verricht volgens de methode Kubel-Tiemann (zure methode), vandaar dat deze cijfers hooger zijn dan in vorige jaren. Overigens werd in de metho den vap onderzoek geen wijziging gebracht. Een overzicht van deze 'onderzoekingen is vervat in de beide hier volgende tabellen. VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. 20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 783