36 3. Bestedelingenhuis. 4. Bouw- en Woningtoezicht. 5. Gemeentewerken. Ter onderzoek van deze tak van dienst kwamen 5 monsters vloerolie; 1 monster lijnolie; 1 monster electrolytealz Een overzicht van de gekeurde artikelen is op blz. 4 van dit verslag opgeteekend. De samenstelling der melk was voldoende, evenzoo die der geleverde karnemelk. Eenmaal is een waarschuwing gegeven voor onvoldoende reinheid der afgeleverde melk. Een monster rundvet ingezonden door den Directeur bleek te zijn kunstmatig gekleurde oleomargarine. De groene zeep moest eenmaal worden afgekeurd wegens een te hoog gehalte aan water en te laag gehalte aan vet zuren, terwyl waarschuwingen 'zyn gegeven voor brood, boter, margarine, krenten en stroop. Gekeurd werden 41 artikelen. De gekeurde waren, waren alle van goede hoedanigheid. Door den Directeur van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht werden ter onderzoek ingezonden 5 monsters drinkwater, waarvan 3 ontleend werden aan putten, welke ondeugdelyk drinkwater leverden, terwyl van de beide overige putten een grooter aantal watermonsters moest worden genomen en onderzocht om een oordeel over de bruikbaarheid als drinkwater te kunnen uitspreken. 2. Gemeenteziekenhuizen. 20 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 786