37 6. Genieente-Seeretarie. Ter onderzoek werden ingediend: 7. Openbaar Slachthuis. Onderzocht werden 8. Gemeentelijk Electrisch Bedrjjf. Onderzocht werden: 1 monster slib; 6 monsters vulmassa (jsolatie-materiaal); 2 monsters drab; 2 monsters cokes; 1 monster mijnzout; 2 monsters steenkool; 2 monsters water. 3 monsters lange turf 1 monster korte turf; 1 monster steenkool 2 monsters boter; 14 monsters toebereidende spijzen (afd. Militaire Zaken). 1 monster ijzermenie 1 monster zinkwit; 2 monsters cilinderolie 2 monsters machineolie; 1 monster steenkool. VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. 20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 787