39 12. Gemeente Plantsoenen. Onderzocht werd: 1 monster kunstmest. 13. Politie. Onderzocht werden: 15. Onderzoekingen voor particulieren. Omtrent elk dezer beide onderzoekingen is een uitvoerig rapport uitgebracht. een aantal chemicaliën; een monster soep. I. Een chemiseh-toxieologisch onderzoek van een monster roode en een monster zwarte inkt, welke als z.g. „afwasch- bare inkt” in den handel werden gebracht. II. Een onderzoek, omtrent den invloed van eenige methoden van vloerreiniging op het stofgehalte der lucht in schoollokalen. Ingekomen zijn 87 klachten van particulieren over het verkoopen resp. afleveren van ondeugdelijke voedingsmid delen. De voedingsmiddelen waarover geklaagd werd, waren van verschillenden aard, als: melk, tarwemeel, tarwebloem, brood, suiker, cacao, koek, vet, margarine, havermout, jam, roggebloem, kaas, olie, regeeringsbrood, limonade, amandelen, erwten, zuurkool, vatgroenten. Al deze klachten zijn nauwkeurig onderzocht en hebben 14. Onderzoekingen in opdracht van Burgemeester en Wethouders. VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. 20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 789