I I r 78 1 aan K. Roeleveld 115 c.A. grond, gelegen achter de Weststraat nabij de stoom tram baan der Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie A. H., No. 203, aan 1 November 1915 tot en met 31 October 1920 tegen een huurprijs van f 23,per jaar; tegen een huurprijs, berekend naar f 0,20 M2. per maand; alzoo tegen een gezamenlijken huurprijs van f 24, i aan M. Kranenburg 51 A. 35 c.A. tuinland, ge legen naby de Laan van Eik en Duinen, kadastraal bekend als gemeente Loosduinen, Sectie I. No. 2639 geheel en No. 2638 gedeeltelijk, van 1 November 1915 tot en met 31 October 1917, tegen een huurprijs van f 130,per jaar; aan W. den Duik Jaczn. 405 c.A. grond, gelegen aan de Vlagstraat, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie A. H., No. 1994, van 1 November 1915 tot en met 31 October 1916, tegen een huurprijs van f 162,— aan J. H. Nicasie 1248 c.A. grond, gelegen tusschen de Delftschelaan en de Ruijsdaelstraat achter de Ge- meente-bewaarschool aan het Vaillantplein, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie L. No. 6765, van 1 November 1915 tot en met 31 October 1920, tegen een huurprijs van f 100,per jaar; aan M. Vrjjenhoek ongeveer 500 M2. grond, ge legen aan de Zusterstraat en kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie L, No. 4621 gedeeltelijk, van 1 Januari 1916 tot en met 31 December 1918, tegen een huurprys van f 35,per jaar; aan de Weduwe H. F. Heytveldt geboren C. van Roon 28.30 M2. grond, gelegen aan den Badhuisweg, nabij den Kweekerijweg, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie V. No. 3497 gedeeltelijk, van 1 November 1915 tot en met 31 October 1918, tegen een huurprijs van f 25,per jaar;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 78