I 40 Onteigend werden: 7 boter kaas 3 3 7 worst iS in eenige gevallen geleid tot het afkeuren van de bij den verkooper aanwezige waren, terwyl tegen één leverancier proees-verbaal is opgemaakt. I t margarine vet gedroogde vruchten snoepgoed, suikerwerk e.d. koek 4 partyen. 20 ■'1 In verband met het voorkomen van besmettelyke ziekten ten huize van winkeliers in voedingsmiddelen werd het in overleg met den Ontsmettingsdienst dit jaar 4 maal noodig geoordeeld voedingsmiddelen te onteigenen en wel in twee gevallen van febris typhoïdea en in twee gevallen van roodvonk. Te zamen 46 partyen voedingsmiddelen, welke niet zyn begrepen in de partyen buiten consumtie gebrachte voe dingsmiddelen opgenomen in het jaaroverzicht. 1 7» 1 l 20 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 790