20 48 IV. Controle onderzoekingen. Aschbepaling in brood. 1. Chloorbepaling in brood. Chloorbepaling in keukenzouthoudende voedingsmid- De Directeur, Dr. J. D. FILIPPO. 8. Onderzoek omtrent de samenstelling van taptemelkbrood en van waterbrood. Omtrent de onder 1, 2 en 3 genoemde onderwerpen zyn verhandelingen verschenen in het Chemisch Weekblad. 9. Invloed van de toevoeging van ammoniak op het soortelyk gewicht van karnemelk by de indirecte droogrest bepaling. 7. Onderzoekingen omtrent de samenstelling van melk brood en waterbrood beide uit dezelfde tarwebloem bereid. 4. Onderzoekingen omtrent het watergehalte van op ver schillende wyze bereid witbrood en bruinbrood. 6. Onderzoek omtrent de eigenschappen van tarwevet by droging aan de lucht en in vacuo. 5. Onderzoekingen omtrent de eigenschappen van ver schillende soorten tarwebloem. VERSLAG KEURINGSDIENST VAX EET- EN DRINKWAREN. 2. V1* 3. i delen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 795