I ■ri INHOUD. Commissie Organisatie 3 Directie en Personeel 5 Administratie 16 Inrichtingen 17 Materieel 19 Paarden 21 Ophaaldienst van asch en vuilnis 26 Straatreiniging 28 Sneeuwruiming 34 Sproeien 34 Verzameling van faecaliën 37 Ledigen der straatkolken 39 Dienst op de aschstalen 40 43 VAN DERDEN Diverse werkzaamheden 45 45 Financieel overzicht Bijlagen 50 vlg. Bladz. 3 Verrichten van werkzaamheden voor rekening

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 796