21 5 Directie en Personeel. I. Ambtenaren. Totaal 51 Dit aantal verminderde door: Af 2 Transporteeren 49 b. niet eervol ontslag van: 1 Bode met ingang van 15 October 1915. terwyl met den administratieven dienst belast waren Hoofdopzichter le klasse Hoofdopzichters 2e klasse Staalbaas Opzichters Assistent-opzichters Machinisten Portiers, tevens belast met toezicht op het terrein 1 6 1 18 5 2 3 1 1 1 5 4 1 1 1 Op den 31sten December 1914 waren, onder den Directeur belast met den uitvoerenden dienst, de navolgende ambte naren a. eervol ontslag met toekenning van pensioen van 1 Machinist (M. W. v. Ingen Schenau) met ingang van 1 April 1915 op grond van zyn leeftijd; Administra teur-boek houder Adjunctboekhouder. le Klerk 2e Klerken Schrijvers Concierge Geldophaler Bode AMBTENAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 799