21 Transport 49 53 Het aantal vermeerderde alzoo met 2. Voorts werden By Totaal a. benoemd tot schryver: voor één jaar met ingang van 1 Mei 1915 de schrijvers in tydelyken dienst van maand tot maand (art. 6c van het Ambtenarenreglement) W. J. Spieksma en A. W. F. Wagen veld; gedurende de mobilisatie met ingang van 1 November 1915 de schrijver in tydelyken dienst van maand tot maand /art. 6c van het Ambtenarenreglement) A. P. v. Wyk. b. benoemd tot bode voor één jaar met ingang van 1 De cember 1915 de schryver in tydelyken dienst A. W. F. Wagenveld. c. vast aangesteld: met ingang van 16 April 1915: de assistent-opzichter C. v. d. Bos; met ingang van 1 Juli 1915: de hoofdopzichter 2e klasse II. v. Tongeren met ingang van 1 October 1915: de hoofdopzichter 2e klasse P. Miedema. d. de tydelijke dienst verlengd met een jaar met ingang van 1 Juni 1915 van den assistent-opzichter Th. L. A. Sulzle. en vermeerderde door: a. aanstelling van maand tot maand (art. 6c van het Ambtenarenreglement) van: 3 Schrijvers (J. Kofoed, A. C. C. F. A. Harms cn C. v. d. Ven) resp. met ingang van 12 April, 1 Juni en 6 October 1915; b. door bevordering van werkman 1 Magazijnbediende (M. Borgardijn) met ingang van 1 October 1915. 6 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 800